Dr. Öğr. Üyesi SERDAR POLAT NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi SERDAR POLAT

T: (0282) 250 2062

M spolat@nku.edu.tr

W spolat.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bahçe Bitkileri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2003
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1990-1993
Tez: (1993)
Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1986-1990
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Başlangıç
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ / BAHÇE BİTKİLERİ
2006-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ / BAHÇE BİTKİLERİ
2005-2006
Arş. Gör. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ / BAHÇE BİTKİLERİ
2003-2005
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ / BAHÇE BİTKİLERİ
1992-2003
İdari Görevler
Bölüm Staj Sorumlusu NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ
2006-2011
Bölüm Staj Sorumlusu TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ
1993-2006
Sınıf Danışmanı TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ
1993-2002
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Sebze Yetiştirme ve Islahı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. POLAT S., ŞAHİN N., özdemir h., Farklı fide yetiştirme ortamlarının Crimson Sweet karpuz çeşidinde fide kalitesineetkileri, Akademik Ziraat Dergisi, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
2. POLAT S., BAL E., Soğukta Muhafaza Edilen Brokoli Çeşitlerinin (Brassica oleracea L., var. italica cvs. Belstar ve Beaumont) Depolama Süresi ve Kalite Özellikleri Üzerine Modifiye Atmosfer Paketlemenin Etkisi, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, vol. 4, pp. 103-108, 2017.
Özgün Makale ULAKBİM Erişim Linki
3. BELLİTÜRK K., BAĞDATLI M. C., POLAT S., METİNOĞLU M., BAÇ A., KANARYA G., KARABULUTLU Ö., Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve MikroElementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı DönemdekiDeğişim Seyri Kırklareli İli Örneği, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 4, pp. 82-93, 2013.
Özgün Makale CAB
4. ARIN L., POLAT S., DEVECİ M., ŞALK A., Effects of Different Osmotic Solutions on Onion Seed Emergence, African Journal of Agricultural Research, vol. 6, pp. 986-991, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
5. Erdem Y., A. L., E. T., P. S., D. M., O. H., G. H. T., Crop water stress index for assessing irrigation scheduling of drip irrigated broccoli Brassica oleracea L var italica, Agricultural Water Management, vol. 98, pp. 148-156, 2010.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
6. Erdem T., A. L., E. Y., P. S., D. M., O. H., G. H. T., Yield and quality response of drip irrigated broccoli Brassica oleracea L var italica under different irrigation regimes nitrogen applications and cultivation periods, Agricultural Water Management, vol. 97, pp. 681-688, 2010.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
7. DEVECİ M., ARIN L., POLAT S., Cold Resistance of Kohlrabi Brassica oleraceae var gongylodes, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol. 11, pp. 147-158, 2010.
Özgün Makale SCI
8. ARIN L., DEVECİ M., POLAT S., Kohlrabi Growing Under Unheated Glasshouse Conditions in Turkey, ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, vol. 53, pp. 38-41, 2003.
Özgün Makale SCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. POLAT S., BAL E., Soğukta Muhafaza Edilen Brokoli Çeşitlerinin (Brassica oleracea L., var. italica cvs. Belstar ve Beaumont) Depolama Süresi ve Kalite Özellikleri Üzerine Modifiye Atmosfer Paketlemenin Etkisi, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, cilt 4, ss. 103-108, 2017.
Özgün Makale TÜBİTAK-Ulakbim Erişim Linki
2. POLAT S., ŞAHİN N., ÖZDEMİR H., Farklı Fide Yetiştirme Ortamlarının Crimson Sweet Karpuz Çeşidinde Fide Kalitesine Etkileri, Akademik Ziraat Dergisi, cilt 6, ss. 47-50, 2017.
Özgün Makale DergiPark Erişim Linki
3. BELLİTÜRK K., BAĞDATLI M. C., POLAT S., METİNOĞLU M., BAÇ A., Kanarya G., Karabulut Ö., Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi(1-4 Ekim) Özel Sayısı, cilt 4, ss. 82-93, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. ARIN L., ŞALK A., DEVECİ M., POLAT S., Invesdtigations on Yield and Quality of Kohlrabi (Brassica oleraceae var. gongloides L.) in The Trakya Region of Turkey., TRAKYA UNIVERSITY JOURNAL SCİENCE, cilt 4, ss. 187-194, 2003.
Özgün Makale TR DİZİN
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , Erdem,T., Arın, L., Erdem,Y., Polat,S., Deveci,M., Okursoy,H. and Gültaş, H.T. . Yield and quality response of drip irrigated broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) under different irrigation regimes, nitrogen applications and cultivation periods, Agricultural Water Management, cilt 97, ss. 681-688, 2010.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , Erdem,Y., Arin,L., Erdem,T., Polat,S., Deveci,M., Okursoy,H. and Gültaş, H.T. . Crop water stress index for assessing irrigation scheduling of drip irrigated broccoli (Brassica oleracea L. var. italica), Agricultural Water Management, cilt 98, ss. 148-156, 2010.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , ARIN, L., ޞALK, A., DEVECİ, M. and POLAT, S.. Kholrabi growing under unheated glasshouse conditions in Turkey Acta Agriculturae Scandinavica Selection B, Soil and Plant Science, cilt 53, ss. 38-41, 2003.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , ARIN, L., ޞALK, A., DEVECİ, M. ve POLAT, S.. Investigations on yield and quality of Kohlrabi (Brassica oleraceae var.var. gongylodes L) in the Trakya Region of Turkey, Trakya Univ. J. Sci., cilt 4, ss. 187-194, 2003.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , POLAT, S., TAޞERİ, L.. Sanayi domates işletmelerindeki kalite sınıflandırma sistemleri üzerine bir araştırma, III. Sebze Tarımı Sempozyumu, 2000.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
6. , AKÇAY, M.E. ve POLAT, S. . Gemlik zeytin çeşidinde çiçek ayırım dönemlerinin fenolik maddeler yardımıyla belirlenmesi, Türkiye I. Zeytincilik Sempozyumu, ss. 109-114, 1999.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
7. , POLAT, S. BAHAR, E., ÇELİK, S., ARI, C. ve GÜROL, T.S.. Tekirdağ çekirdeksizi ve Kardinal üzüm çeşidinde gelişme dönemi boyunca salkımda fenolik maddelerin değişimi, IV. Bağcılık Sempozyumu, ss. 159-163, 1998.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
8. , DEVECİ, M., POLAT, S., ARIN, L. ve ޞALK, A.. Domateste temel gübrelemenin ve yaprak gübresi uygulamalarının verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi, Türkiye II. Sebze Tarımı Sempozyumu, ss. 18-24, 1998.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
9. , DEVECİ, M., POLAT, S., ARIN, L. ve ޞALK, A.. Tekirdağ şartlarında, sonbahar üretimin bazı F1 hibrit ve standart ıspanak çeşitlerinin gelişme ve verimlerinin karşılaştırılması, Türkiye II. Sebze Tarımı Sempozyumu, ss. 258-262, 1998.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
10. , POLAT, S., DEVECI, M., ARIN, L. and SALK, A.. Effect of different mulches and planting spaces on the yield and development of iceberg lettuce grown in the glasshouse, 1.st International Meeting of Young Scientists in Horticulture, 1998.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
11. , POLAT, S., DEVECİ, M., ARIN, L. ve ޞALK, A. . Sera buzlu baş salata üretiminde farklı malç ve sıra üzeri mesafe uygulamalarının verim ve bitki gelişimin üzerine etkisi, Türkiye II. Sebze Tarımı Sempozyumu, ss. 252-257, 1998.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
12. , POLAT, S., DEVECİ, M., ARIN, L. ve ޞALK, A.. Soğanda temel gübreleme ve yaprak gübresi uygulamalarının verim ve baş özellikleri üzerine etkisi, Türkiye II. Sebze Tarımı Sempozyumu, ss. 274-279, 1998.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
13. , ARIN, L., POLAT, S., DEVECİ, M. and TACIKAYAN, S. . Effect of seed priming on emergence and yield of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.), International Horticultural Congress (IHC), cilt 25, 1998.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
14. , TAޞERİ, L., POLAT, S. ve ARIN, L.. Rio Fuego domates çeşitinin, kalite kriterlerine göre endüstride değerlendirilmesine yönelik bir araştırma, Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, cilt 2, ss. 975-982, 1997.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
15. , ARIN, L., POLAT, S. ve DEVECİ, M.. Domateste farklı meyve olum dönemleri ve tohum ayırma yöntemlerinin tohum verim ve kalitesine etkisi, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1996.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
16. , ޞALK, A., ARIN, L., ve POLAT, S.. Bazı yerli sarımsak (Allium sativum L.) çeşitlerinin baş ve diş özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 5, ss. 1-8, 1996.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
17. , POLAT, S. ve TANRISEVER, A.. Farklı çilek çeşitlerinde kök gelişiminin seyri üzerinde araştırmalar, Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ss. 321-325, 1995.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
18. , ޞALK, A., ARIN, L. ve POLAT, S.. Sera yağlı baş salata üretiminde farklı malç ve sıra üzeri mesafe uygulamalarının verim ve erkencilik üzerine etkisi, Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ss. 316-320, 1995.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
19. , ARIN, L., POLAT, S., SERİN,B. ve YAVAޞ, ޞ. Tekirdağ sebzeciliğine kısa bir bakış, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 4, ss. 11-16, 1995.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ŞALK A., A. L., D. M., P. S., ÖZEL SEBZECİLİK, Yayın Yeri: ONUR, 2008.
Bilimsel Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. Akademik Ziraat Dergisi ORDU ÜNİVERSİTESİ, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB TR DİZİNİ
2. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SIS
3. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi CAB
Ulusal Projeler
1. Marmara Bölgesinden Toplanan Domates Popülasyonlarının Moleküler ve Morfolojik Karakterizasyonunun Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.06.2014-17.01.2017.
2. Türkiye de Farklı Lokasyonlardan Temin Edilen Yerli Bamya Genotiplerinde Morfolojik ve Sitolojik Karakterizasyon, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 06.12.2013-28.12.2016.
3. Kırklareli Yöresindeki Sulama Suyu Kaynaklarında Bulunan Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.07.2011-25.01.2013.
4. Tekirdağ İlindeki Fabrikaların Çevresindeki Tarım Alanlarında Oluşturduğu Toprak Kirliliği ve Bu Kirliliğin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 03.05.2011-18.04.2017.
Üyelikler
ISHS, Üye, 1995-.
BAHÇE BİTKİLERİ DERNEĞİ, Üye, 1992-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
11. Sebze Tarımı Sempozyumu, Yer:Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Düzenleyenler:Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 11.10.2016-13.10.2016.
10. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 02.09.2014-04.09.2014.
VIII. Ulusal Bahçe Bitkileri Bitkileri Kongresi, Yer:Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Düzenleyenler:Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 04.09.2015.
8. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, Yer:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 17.06.2010.
9. Ulusal Bağcılık Sempozyumu, Yer:Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Düzenleyenler:Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, 03.09.1999.
I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Yer:Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Düzenleyenler:Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 03.09.1993.